1. Zakoupením vstupenky a vstupem do DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA souhlasí návštěvník s provozním řádem DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA a podřizuje se mu.

 2. Návštěvník je povinen chovat se v prostorech DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA takovým způsobem, aby svým chováním neobtěžoval ostatní a aby svým chováním nezpůsobil zranění jiného návštěvníka.

 3. Vstup do DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA je zpoplatněn dle aktuálního Ceníku.

 4. Herna je určena pro děti ve věku od 1 do 15 let, pro jednotlivé atrakce platí tato věková omezení:
  1. Koutek pro nejmenší děti, včetně malého skákacího hradu - atrakce je určena pro děti do 3 let
  2. Multifunkční prolézačka - atrakce je určena pro děti 3 - 15 let
  3. Nafukovací lezecká stěna - atrakce je určena pro děti 3 - 15 let
  4. Nafukovací skluzavka - atrakce je určena pro děti 3 - 15 let
  5. Velký nafukovací hrad - atrakce je určena pro děti 3 - 15 let
  6. Kulečník - atrakce je určena pro návštěvníky starší 10 let
  7. Stolní fotbálek, air hokej- atrakce je určena pro návštěvníky starší 3 let
  8. Xbox 360 - atrakce je určena pro všechny návštěvníky bez věkového omezení

 5. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla stanovená pro používání jednotlivých atrakcí. Tato pravidla jsou umístěna na jednotlivých atrakcích

 6. Lezení po vnějších stěnách atrakcí je přísně zakázáno.

 7. Výstup po skluzavkách je přísně zakázán, skluzavky lze používat pouze k jízdě směrem dolů. Po dojezdu je návštěvník povinen neprodleně opustit dojezdovou plochu.

 8. Vstup dítěte je podmíněn doprovázením odpovědnou osobou, která musí být starší 18 let. Odpovědná osoba za dítě plně odpovídá po celou dobu pobytu.

 9. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně odpovídá odpovědná osoba, která dítě doprovází. Vedení ani personál za případná zranění dětí neodpovídají.

 10. Návštěvníci jsou povinni brát ohled na menší děti a chovat se tak, aby nedošlo k jejich zranění.

 11. Celý areál DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA je nekuřácký. Porušení zákazu kouření je považováno za závažné porušení provozního řádu.

 12. Do DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA je zakázán vstup se zvířaty.

 13. Návštěvníci jsou povinni vyzout se v oblasti botníků. Vstup do čisté zóny je povolen pouze v ponožkách nebo čistých přezůvkách. Vstup na atrakce je z bezpečnostních důvodů povolen pouze v ponožkách.

 14. Vstup na atrakce je povolen pouze ve sportovním oblečení u kterého nehrozí, že budou atrakce poškozeny, zejména tím, že ostrými částmi oděvu budou protrženy nafukovací atrakce. Za poškození oblečení při pobytu v herně a na atrakcích provozovatel neodpovídá.

 15. Vstup s kočárky do DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA je povolen pouze po důkladném omytí koleček a výslovném souhlasu obsluhy.

 16. V prostoru DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA je možné konzumovat pouze potraviny a nápoje zde zakoupené. To neplatí pro kojeneckou stravu a osoby se speciálními dietickými požadavky a alergiemi.

 17. Konzumace jídla, nápojů, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostoru kavárny. Za prostor kavárny je považován prostor, kde jsou umístěny stoly a židle. Konzumace jídla, nápojů, žvýkaček a ostatního občerstvení v jiných prostorech , než prostoru kavárny, je z hygienických a bezpečnostních důvodů přísně zakázána a je považována za závažné porušení provozního řádu.

 18. Návštěvních odpovídá za používání všech zařízení DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA, zejména atrací a vybavení herny, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem a za škody způsobené jiným návštěvníkům.

 19. V případě závažného porušení provozního řádu, opakovaného porušení provozního řádu nebo agresicního chování dětí, je personál oprávněn vykázat návštěvníka z prostoru DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA bez nároku na vrácení vstupného.

 20. Vstupem do DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA návštěvník souhlasí s případným pořízením jeho fotografií, které mohou být umístěny na internetových kanálech DĚTSKÉHO SVĚTA U HAFÍKA.
JSN Venture is designed by JoomlaShine.com